Üdvözöljük!

Örömmel üdvözöljük honlapunkon. Az alábbiakban betekintést nyerhet az Iroda megalakulásának rövid történetébe, megismerheti munkatársainkat, elérhetőségünket és munkamódszerünket, információkat kaphat az ügyfélkörről, amelyet képviselünk, valamint bemutatjuk Önnek azokat a szakterületeket, speciális szolgáltatásokat, amelyekre Irodánk tevékenységi köre kiterjed. Bízunk benne, hogy bemutatkozásunk elnyeri tetszését és rövidesen Önt is Ügyfeleink között köszönthetjük!

>

A Dr. Horváth-Dr. Jakab Ügyvédi Irodát a két névadó ügyvéd, Dr. Horváth György és Dr. Jakab Sándor alapította 1991-ben. Az ügyvédi iroda létrehozását megelőzően a két alapító tag már a nyolcvanas évektől kezdve együtt dolgozott a Váci Ügyvédi Munkaközösség keretei között. Az akkor még két fős iroda mára már nyolc tagúra bővült, a jól összeszokott csapatot öt ügyvéd, egy ügyvédjelölt és két titkársági munkatárs alkotja. Ahogy az évek során az ország gazdasági szerkezete átalakult és ezzel párhuzamosan a gazdasági társaságok is jelentős változáson mentek keresztül, úgy bővült ki a hagyományos polgári jogi profil is, amely még kezdetben az Iroda fő tevékenységi körét jelentette. A folyamatos fejlődés eredményeképpen napjainkban Irodánk kiemelkedő szolgáltatást nyújt a gazdasági élet szereplőinek, magyar és külföldi társaságoknak, valamint más jogi és természetes személyeknek egyaránt.

Amellett, hogy valamennyi munkatársunk komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik a társasági jog, a polgári jog, továbbá a perbeli képviselet ellátása terén, a Dr. Horváth-Dr. Jakab Ügyvédi Iroda tevékenysége igen szerteágazó, mivel az Irodánkban dolgozó ügyvédek eltérő jogi szakterületeken értek el kiemelkedő eredményeket és segítik Ügyfeleinket. Munkatársaink rendszeresen foglalkoznak munkajoggal (mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részére nyújtunk szolgáltatásokat, tanácsadás munkajogi kérdésekben), társadalombiztosítási joggal, öröklési jogi iratok készítésével (végrendeletek, öröklési szerződések készítése, hagyatéki eljárásban képviselet), családi joghoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, biztosítási joggal, versenyjoggal (tanácsadás versenyjogi témakörben), védjegyjoggal (védjegy-lajstromozási eljárásban képviselet), közbeszerzési joggal, továbbá cégjoggal, társasági joggal ( gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek teljes életútját végig kísérő jogi szolgáltatások, cégeljárásban jogi képviselet, valamint cégjogi iratszerkesztés).

Az egyes szakterületeken való jogi tanácsadás, a peres- és nem peres eljárásokban való képviselet mellett Irodánk speciális szolgáltatásokat is nyújt Ügyfeleinknek. Irodánk tagja az országos ingatlan-nyilvántartást tartalmazó úgynevezett TAKARNET rendszernek, melynek segítségével a Magyarországon található bármely ingatlanról tulajdoni lap szemlét, teljes tulajdoni lap másolatot, valamint térképmásolatot tudunk szolgáltatni percek alatt Ügyfeleinknek. A tulajdoni lapok azonnali biztosítása mellett a Megbízó kérésére Irodánk vállalja az országos cégnyilvántartásból cégek adatainak lekérését, hiteles cégkivonatoknak, cégmásolatoknak a beszerzését, valamint cégekkel kapcsolatos akták felkutatását, továbbá az azokról való másolatok elkészítését. Tevékenységünket valamennyi munkafolyamat során az állandóan karbantartott és frissített, legmodernebb számítástechnikai és információs eszközök segítik.

Ügyfélközpontú gondolkodásunknak köszönhetően Irodánk elsődleges és legfontosabb célkitűzése, hogy kellemes körülmények között gyors, megbízható, szakszerű és igényes jogi szolgáltatást nyújtsunk Ügyfeleinknek. Munkatársaink elsősorban az egyes jogviták peren kívüli rendezésére törekszenek, így lehetőséget adnak a Megbízónak a jogvita viszonylag problémamentes és költségkímélő rendezésére. Szem előtt tartjuk az Ügyfeleinkkel való folyamatos kapcsolattartást, amely biztosítja az ügyek hatékony viteléhez szükséges információáramlást, valamint hosszú távú, tartós együttműködésre törekszünk valamennyi Ügyfelünkkel.

A Horváth és Jakab Ügyvédi Iroda Dr. Horváth Csilla ügyvéddel társulási szerződéses jogviszonyban áll.