Szakterületeink

Társasági jog

Irodánk jogi tanácsadást nyújt Megbízóink számára a társasági jog területén, vállaljuk gazdasági társaságok, valamint egyesületek, alapítványok alapítását, az alapító okiratok, alapszabályok, társasági szerződések, taggyűlési jegyzőkönyvek elkészítését, a cégbejegyzési, valamint a változásbejegyzési eljárás lebonyolítását, az egyes cégek működésének, tevékenységének szabályozását.

A Dr. Horváth-Dr. Jakab Ügyvédi Iroda ellátja a cégek képviseletét a változásbejegyzési eljárásokkal kapcsolatban, vállaljuk a gazdasági társaságok átalakítását, egyesülését, szétválását, megszüntetését, végelszámolását, a csőd- és felszámolási eljárások előkészítését, kintlévőségek, követelések érvényesítését. Vállaljuk továbbá cégiratok, okiratok elkészítését, céginformáció nyújtását, peres és nem peres eljárásokban való képviseletet, valamint különféle szerződések elkészítését (üzletrész-átruházás stb.)

Polgári jog

A polgári jog területén a Dr. Horváth-Dr. Jakab Ügyvédi Iroda egyaránt nyújt jogi szolgáltatásokat a magánszemélyek és a jogi személyek számára. Vállaljuk adásvételi szerződések, megbízási, együttműködési szerződések, bérleti, használati szerződések, ajándékozási szerződések, élettársi szerződések, tartási, életjáradéki szerződések stb., valamint atipikus szerződések elkészítését, szerkesztését, valamint a különféle peres eljárásokban való képviseletet.

Családi jog

Az Iroda vállalja házassági vagyonjogi szerződések és egyéb családi jogi iratok elkészítését, valamint a bontóperekben, a házassági vagyonközösség megszüntetése iránti, a családi jogállás megállapítására irányuló, a gyermek elhelyezése iránti stb. perekben való perbeli képviselet ellátását.

Öröklési jog

A Dr. Horváth-Dr. Jakab Ügyvédi Iroda megbízás alapján öröklési jogi iratokat, öröklési szerződéseket, végrendeleteket készít, valamint ellátja a Megbízó hagyatéki eljárásban való képviseletét, illetve az öröklési jogvitákkal kapcsolatos perbeli képviseletet.

Büntetőjog

Ellátjuk Ügyfeleink képviseletét a büntetőeljárás valamennyi szakában, valamint tekintettel arra, hogy egyes munkatársaink okleveles mediátori szakképesítéssel is rendelkeznek, a közvetítői eljárás elősegítésében, illetve annak egész folyamatában is hatékony segítséget tudunk nyújtani.

Munkajog

A munkajog területén Irodánk vállalja munkaszerződések, valamint a munkaviszonnyal, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos jogi iratok, belső szabályzatok elkészítését, véleményezését, jogi tanácsadás nyújtását mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal számára, továbbá munkaviszonyból eredő jogvitákban a perbeli képviselet ellátását, illetve az egyes jogviták peren kívüli rendezését.

Társadalombizosítási jog

Jogi tanácsadást nyújtunk társadalombiztosítási témakörben, valamint szükség esetén ellátjuk Ügyfeleink peres eljárásban való képviseletét.

Versenyjog

Irodánk jogi tanácsadást nyújt a versenyjog területén, a cégfelvásárlással, az összefonódással, a cégcsoport bővítésével kapcsolatban nyújt információt, továbbá a Megbízó kérésére gazdasági megállapodásokat véleményez. Foglalkozik a fogyasztók megtévesztésével, a tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos ügyekkel, valamint szükség esetén ellátja a perbeli képviseletet.

Védjegyjog

A Dr. Horváth-Dr. Jakab Ügyvédi Iroda képviseli az Ügyfelet a védjegy-lajstromozási eljárásban, ennek során vállalja a kérelem elkészítését és benyújtását a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, információt szolgáltat a védjegy lajstromról, továbbá ellátja a Hivatal előtti, illetve a peres és a peren kívüli képviseletet védjegybitorlás esetén.

Közbeszerzés

Ezen a jogi szakterületen ellátjuk Ügyfeleink közbeszerzési eljárásokban történő képviseletét, valamint perekben jogi tanácsadást nyújtunk részükre.